Allergie eliminatie

De laatste jaren zijn voeding en allergieën een hot item. In onze hedendaagse verse producten zitten niet meer de vitaminen en mineralen die we nodig hebben voor ons hectische bestaan, laat staan in kant-en-klaar en fastfood producten

De landbouwgrond raakt uitgeput door te eenzijdige verbouwing, door kunstmest en doordat deze  zelden een jaartje braak mag liggen.

Aan de andere kant zijn we zeer veeleisend naar ons zelf. We vinden dat we alles maar moeten kunnen, liefst vandaag en ook nog eens tegelijk.

Deze twee factoren samen, zijn van invloed op ons lichaam. Door stress verbruiken we meer vitaminen en mineralen, maar die zitten niet meer voldoende in ons voedsel. Er ontstaan tekorten. Stofwisselingsprocessen missen essentiële ingrediënten en dreigen vast te lopen.

Deze verstoringen kunnen lijden tot klachten, allergieën en eventueel ziekten.

In mijn praktijk werk ik met “Voeding testen en balanceren” van Join, wat bestaat uit balansen voor algehele belastbaarheid, basis 5, more in one , TAT en Master Tat. Hieronder wordt dit traject toegelicht.

Algehele belastbaarheid
Algehele belastbaarheid kun je zien als een wip. Aan de ene kant zit hoeveel we aan kunnen (belastbaarheid) en aan de andere kant zit onze belasting (hoeveel moeten en willen we doen).

Beide kanten zijn te beïnvloeden. Bijvoorbeeld kan de belastbaarheid door ziekte of tekorten lager zijn dan normaal. Deze kan worden verbeterd door bijvoorbeeld goede voeding en rust.

Aan de andere kant kan onze belasting verlaagd worden door taken af te stoten of door om hulp te vragen en deze te accepteren. Stel dat de belasting te laag is, is het zaak nieuwe uitdagingen op te zoeken en het hart te volgen naar wat u blij maakt.

In het voedingstraject is er een balans voor algehele belastbaarheid. Hiermee zoeken we de onbalansen in de energie en tekorten op en verhelpen die. Pas daarna bekijk ik of er allergieën zijn. Over het algemeen kan men tegen veel meer stoffen na een algehele belastbaarheids balans, dan ervoor.

Allergieën
Een allergische reactie is een buitensporig heftige reactie van het immuunsysteem op een allergeen, een op zichzelf ongevaarlijke stof.

Naar het lijkt hebben emoties een belangrijke rol in het ontstaan van allergieën. Stelt u voor dat u in een wegrestaurant een broodje eiersalade zit te eten terwijl er voor uw neus een ernstig ongeluk gebeurt. Uw vecht-, en vluchtsysteem is gealarmeerd door het geen u ziet en koppelt daar direct het ei aan wat u net doorslikt. Het kan prima zijn dat u vanaf dat moment niet meer goed reageert op ei.

Een allergie balans houdt in dat ik met behulp van testbuisjes op zoek ga naar het allergeen dat uw lichaam stress geeft. Daarna bekijk ik welke systemen in het lichaam zijn verstoord en welke emotie er achter de allergie zit. Als dit geheel energetisch in balans is gebracht, volgt een eliminatiedieet van minimaal 25 uur. Hierna kunt u al naar gelang de heftigheid van de allergische reactie voor de balans, voorzichtig het allergeen herintroduceren in uw voeding.

Basis 5
Dit zijn essentiële bouwstoffen, vitamines en mineralen voor het lichaam. Ze zijn dus nodig om goed te kunnen functioneren. Allergieën in de basis 5 verstoren stofwisselingsprocessen in ons lichaam en die kunnen tekorten en klachten veroorzaken.

In de basis 5 zitten: 1. eimix, 2. calcium, 3. Vitamine B, 4. Vitamine C, 5. Suikermix.

De allergieën in de basis 5 moeten eerst geëlimineerd worden, alvorens naar andere allergieën te kijken. Dit houdt in dat allergieën in de basis 5 eerst los behandeld dienen te worden, één per consult, voordat er bijvoorbeeld aan pollen en of huisstofmijt gewerkt kan worden.

More in one
Na de basis 5 hoeven we ons niet langer te beperken tot 1 allergie per keer. We kunnen dan werken aan een groep allergieën, zoals een aantal bomensoorten bij elkaar.

Een doel kan ook zijn de allergie achter de allergie te ontdekken. Men kan bijvoorbeeld wel allergisch zijn voor huismijt, maar daaronder zit misschien een verstoring op vaccinaties. Deze combinatie pakken we aan in more in one.

TAT
De TAT (Transformerende Allergie Technieken) balanceert een heel systeem. Te denken valt aan het ademhalingssysteem of het spijsverteringssysteem of de hormonen of spieren.

Het verstoorde systeem, daar waar klachten zijn, geldt als uitgangspunt. De balans laat zien of een allergie, een tekort aan mineralen en vitaminen of een emotie onder de klachten ligt.

Master TAT
In de master TAT balanceer je de aller diepste emotie, namelijk die voor de dood of voor het leven. Ik maak hierbij gebruik van codes, een soort sleutels, om tot de amygdala te komen. Dit is een kern in het limbisch systeem in de hersenen. Deze amygdala reageert op impulsen van onze zintuigen en beschermt ons in geval van gevaar. Dankzij dit deel van ons vecht en vlucht mechanisme stappen we achteruit bij een snel naderende auto en vluchten we bij de geur van rook.

Vroeger toen er nog holenberen waren hadden we de amygdala heel hard nodig. Nu raakt deze ook geactiveerd bij de stress van een examen of een gesprek met de baas. De adrenaline die we in de prehistorie kwijt raakten door daadwerkelijk te vechten of vluchten, hoopt zich nu op in ons lichaam.

Door het balanceren van de vecht-, en vlucht emoties zijn veel moeilijke allergieën te elimineren. Te denken valt nog aan allergieën die medisch gezien niet als allergie gezien worden. U kent vast wel de uitdrukking: “als ik hem zie krijg ik al puistjes” of “als ik er aan denk krijg ik het al benauwd”. Dit zijn eerder allergische reacties op personen en situaties, dan op allergenen. Ook deze zijn te verhelpen, door te werken aan de onderliggende emoties.

Reacties zijn gesloten.