LEAP

LEAP I
Learning Enhancement Advanced Program is door dr. Charles Krebs ontwikkeld. Onder zijn begeleiding zijn er allerlei codes opgesteld die toegang geven tot specifieke delen van het brein, als Tom Tom naar een adres. Eenmaal aangekomen op een locatie, bijvoorbeeld de amygdala, ons vecht en vlucht systeem, kunnen we met kinesiologie kijken of er stress op zit en zo ja deze balanceren. Ook is het mogelijk om verstoorde verbindingen, bijvoorbeeld in het corpus callossum, onze verbinding tussen de twee hersenhelften, te herstellen en te optimaliseren. Denken wordt daarna een stuk eenvoudiger.

LEAP II
LEAP 2 Kijkt naar de emotie of de fysieke reactie achter het vecht en vlucht systeem. Verder kan het vestibulair systeem, dat alles te maken heeft met ons evenwicht worden gebalanceerd, te denken valt aan zee of wagenziekte of andere evenwicht stoornissen. Wanneer onze waakzaamheid te scherp staat afgesteld is het bijna onmogelijk om te ontspannen of te slapen, alle signalen en sensorische prikkels komen binnen en ze lijken allemaal even belangrijk. De alertheid kan ook onvoldoende zijn en ook dan is het moeilijk de aandacht ergens bij te houden, niet in slaap te vallen of spier spanning te behouden  Met de RAS, reticulair activerings systeem, kan dit in balans komen.

LEAP III
LEAP 3 gaat over het geïntegreerd horen en zien. Wanneer we iets horen is het belangrijk te weten waar het geluid vandaan komt. Bovendien moeten we kunnen filteren wat relevant geluid is, een naderende trein, of wat niet relevant is, de motor van de koelkast.

Veel problemen met lezen hebben te maken met het niet goed samenwerken van de oogspieren. Het wordt dan zeer moeilijk de ogen horizontaal te bewegen, met als gevolg dat de ogen gaan haperen of sprongetjes maken, hierbij worden woorden overgeslagen of zit men ineens opeens op een andere regel.

Een ander probleem met lezen is het niet goed samenwerken van de hersenhelften met betrekking tot het overlappende veld in het midden van het zicht. Het dominante oog onderdrukt de informatie die binnenkomt door het andere oog, maar dat onderdrukken vermoeit en maakt lezen zodoende een zware bezigheid. En zaken die te veel energie kosten, worden automatisch door het lichaam vermeden.

Sommige mensen hebben veel moeite met de lichtval in het oog. Hun pupil trekt niet samen of ontspant zoals hij zou moeten. Deze mensen hebben binnen snel licht nodig om te kunnen lezen, zien slecht in het donker en hebben overdag meestal een zonnebril op of zijn sneeuwblind.

Verder kun je nog denken aan het zien van 3D, dus diepte, het goed kunnen focussen, de invloed van zicht op het evenwicht en de samenwerking van gehoor en zicht.

Al deze zaken zijn te balanceren met LEAP 3 met indrukwekkende resultaten. Je voelt gewoon dat je anders ziet of hoort.
 

LEAP IV
LEAP 4 gaat over het geheugen. Het geheugen huist onder andere in de Hippocampus. Je hebt een geheugen voor plaatjes en vormen en een geheugen voor symbolen zoals letters en cijfers. Deze twee horen samen te werken. Hier gaat vaak iets mis. Men is bijzonder goed in rekenen, maar heeft moeite met de weg herinneren of men is een beelddenker en scoort slecht op het gebied van taal of rekenen.

Er zijn veel situaties op te noemen waarbij het geheugen geblokkeerd kan raken, stress, faalangst, overlevingssituaties. Het is mogelijk deze blokkades op te heffen en LEAP IV is daar uitermate voor geschikt.

LEAP 4 helpt om beter te automatiseren, getallen reeksen te onthouden, zoals bij hoofdrekenen en te fantaseren en in het hoofd dingen samen toestellen, zoals bijvoorbeeld verschillende ingrediënten voor een nieuw gerecht. Belangrijk ook is om het nieuw geleerde op te kunnen halen en het toe te passen.

Kortom bij geheugenproblemen op school of in het dagelijkse leven kan LEAP 4 uitkomst bieden.

Reacties zijn gesloten.