Afspraak

Een afspraak(balans) wordt van te voren gemaakt, bijvoorbeeld telefonisch via telefoonnummer: 06-13047395 of via e-mail: praktijkmovimento@gmail.com. Indien u verhinderd laat u dat 24 uur van te voren weten zodat iemand anders op uw plek kan, anders wordthet uurtarief in rekening gebracht. Een afspraak duurt gemiddeld 1 uur. Het uur tarief bedraagt € 100,-, dit wordt aan het einde van de balans betaald per pin.

Elke balans begint met een gesprekje, anamnese,  over hoe het gaat en of er veranderingen zijn en waar men aan wil werken voor deze dag. In het geval van de eerste afspraak is dat gesprek langer. Men komt over het algemeen met een klacht of een doel. Van een klacht wil men meestal af een doel wil men bereiken. In beide gevallen heeft u hulp gezocht om dat te realiseren. We spreken om een beter beeld van de situatie te krijgen, inzicht is een grote stap in de goede richting van een oplossing.

Als het doel helder is of de klacht uitgediept dan gaan we naar de behandeltafel en begint het gedeelte van de kinesiologie. Kinesiologie is erop gericht stress op te lossen, blokkades op te ruimen en de balans en het zelfherstellend vermogen te herstellen, zodat u in het vervolg de situatie weer zelf aan kunt. In de subhoofdstukken onder balans wordt een aantal mogelijke balansen uitgelegd. Alleen de schoenen gaan uit. Kleding blijft aan. Ik raak u aan om u te kunnen spiertesten, het meerste op de armen en om correcties uit te voeren.

Kleine kinderen, baby’s en minder validen, die ik (nog) niet direct kan testen via de een spiertest gebruiken een stand in, dit is meestal een ouder of begeleider. De tussenpersoon en het kind nemen een plekje op de tafel, waarbij er lijfelijk contact is. De energie is dan verbonden. We spreken af dat de balans voor het kind zal zijn en dat het wat het nodig heeft laat zien door de tussenpersoon. De correcties doe ik wel zo veel mogelijk op het kind.

Grotere kinderen, vanaf een jaar of 5 a 6, zijn meestal prima in staat goede weerstand te bieden aan een spiertest. Over het algemeen is deze balans met ouders, omdat de balans veel inzicht verschaft aan de ouder over het welzijn van het kind. Wanneer kinderen veel groter zijn vinden ze het vaak fijn om alleen te komen of dan wachten de ouders in de wachtruimte.

Ook is het mogelijk een balans op afstand te krijgen. Alles is immers energie en het is voor mij mogelijk me te verbinden met uw onderbewuste. U krijgt na de balans verslag via de mail.

Reacties zijn gesloten.